Νέα

Νέα εταιρική ταυτότητα για την εταιρεία μας!

Συνεχίζοντας τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας μας, και με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλος ανανεώνουμε την εικόνα μας με ένα φρέσκο εταιρικό σήμα.